Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymning från biograf : resultat från fullskaleförsök
Författare
Reinicke Boel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Syftet med denna rapport är att studera den sociala påverkan i utrymningssituationer, specifikt hur man påverkas av att befinna sig i en grupp. När folk befinner sig i närvaro av andra människor uppstår alltid en viss omfattning av påverkan gruppmedlemmarna sinsemellan. Detta kan till exempel yttra sig i ett socialt tryck att anpassa sig till omgivningen. Tillämpat på en utrymning kan detta leda till att det tar längre tid att bestämma sig för att utrymma eftersom ingen vill resa sig först och riskera att göra bort sig om det skulle visa sig vara falskt alarm.