Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Datorsimulering av utrymning vid brand : inventering av tre angreppssätt
Författare
Nilsson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Denna rapport är en del av projektet Datorsimulering av utrymning vid brand – Krav på datormodeller för simulering (204-051) som finansierats av Brandforsk. I projektet har tre olika angreppssätt för simulering av utrymning kartlagts och beskrivits utifrån befintliga datorprogram. De tre angreppssätten kallas nätverks-, rutnäts- och partikelmodeller i följande studie. Målet med studien var att med utgångspunkt från befintliga datorprogram kartlägga och beskriva hur de tre angreppssätten fungerar. De program som ingick i studien var ERM, EVACNET4, STEPS, buildingEXODUS och SIMULEX. Kartläggningen fokuserades främst på hur modellerna kan hantera förflyttning i byggnader, genom dörröppningar och i trappor. Dessutom studerades persontäthetens inverkan på förflyttning och hur hänsyn kan tas till att utrymningen inte inleds omedelbart. Målet var vidare att beskriva eventuella för- och nackdelar samt att föreslå hur ett framtida utrymningsprogram bör utformas.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Nilsson Daniel
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.