Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dokumentering och utvärdering av ventilations- och sprinklerlaborationen i Aktiva system
Författare
Nilsson Daniel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
I denna rapport har en laboration i kursen Aktiva system (VBR082) som ges av Brandteknik och riskhantering, Lunds tekniska högskola, dokumenterats och utvärderats. Laborationen, vilken innehåller undersökningsbaserade inslag, kallas ventilations- och sprinklerlaborationen eftersom dessa delar ingår. De undersökningsbaserade inslagen består främst av att studenterna ska formulera en hypotes om utfallet innan de genomför vissa försök. Eftersom studenterna tvingas formulera en hypotes måste de fundera över försöket på förhand, vilket anses kunna förbättra inlärningen. I ett försök ska studenterna även själva välja den frågeställning som ska studeras. I rapporten ges förslag på hur sprinkler- och ventilationslaborationen kan förbättras. En av de brister som upptäcktes var att dokumentationen om laborationen var otillräcklig. Därför rekommenderas att dokumentation tas fram till både studenter och laborationshandledare. Denna rapport kan ses som ett led i framtagningen av dokumentation till handledare. Rapporten kan läsas av framtida handledare som vill sätta sig in i laborationen och i undersökningsbaserade laborationer i allmänhet.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Nilsson Daniel
Säterhed Petter, Hansson Marcus, Strandlund Jonathan, Nilsson Tomas, Nilsson Daniel, Locken Magnus, Meimermondt Andreas, Rannberg Krister, Adolfsson Fredrick, Sylvén Lina, Hällsten Peter, Eriksson Jonas, Jonson Carl-Oscar, Vainionpää Petra
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polisen
2022
406 s. : ill.