Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap
Författare
Pütsep Mona, Hertzberg Åsa
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Under 2018 lanserades en ny utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (Grib). Utbildningen ersatte Utbildning för räddningsinsats som infördes 2004. MSB:s utvärderingsfunktion har under våren 2020 utvärderat Grib. Det primära syfte är att utvärdera utbildningens målrelevans, det vill säga hur väl Grib motsvarar de krav på grundläggande kompetens som räddningstjänst ställer på all räddningstjänstpersonal i beredskap.