Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering och validering av utrymningsprogram
Författare
Frantzich Håkan, Nilsson Daniel, Eriksson Oskar
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Rapporten utgör en delredovisning av forskningsprojektet ’Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader’. Projektet syftar som helhet till att beskriva hur väl olika datorprogram för bl a brandgasspridning och utrymning modellerar en motsvarande verklig situation. Den föreliggande rapporten omfattar jämförelsen av två olika utrymningsprogram.