Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymningsprogram: Program och användares påverkan på utrymningstiden
Författare
Knutsmark, Marcus
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2013
För att en tillfredsställande utrymning ska kunna genomföras ska tiden till kritiska förhållanden uppstår vara längre än den totala utrymningstiden (varseblivning, förberedelse och förflyttning). Vid analytisk dimensionering av brandskyddet i en byggnad kan förflyttningstiden beräknas med hjälp av utrymningsprogram. Då användare av utrymningsprogram kan ange indata till olika parametrar beror inte resultaten av simuleringen enbart av vilket program som används, utan det beror även på användarens erfarenhet.