Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vägval vid utrymning : utrymningsförsök med gröna blinkande lampor vid nödutgångar
Författare
Nilsson Daniel, Frantzich Håkan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Detta projekt har finansierats av Byggrådet och utgör en utvidgning av tidigare studier om blinkande lampor vid nödutgångar. I projektet genomfördes oannonserade utrymningsförsök på Astra Zeneca i Mölndal och SF Filmstaden i Lund. Resultaten visar att de gröna blinkande lamporna påverkade vägvalet vid försöken i biografsalongen. Samtliga personer valde nödutgången när lamporna användes, medan alla använde den normala utgången i övriga försök. Vid försöket i kontorsbyggnaden använde en större andel av deltagarna nödutgångarna när dessa var försedda med lampor, men utifrån resultaten går det inte att visa att skillnaden beror på att gröna blinkande lampor användes. Vid analysen av enkäten från försöket i kontorsbyggnaden framkom det att många hade valt ett centralt trapphus eftersom det var stort, brett eller hade stor kapacitet och att vissa hade undvikit nödutgångarna eftersom de var små, smala eller hade låg kapacitet.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Nilsson Daniel, Frantzich Håkan