Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förslag till ett system till stöd för uppföljning och utvärdering av skyddet mot olyckor : originalversion
Författare
Frödin, Sven-Erik, Selrot, Jenny
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2007
Rapporten är framtagen av ett projekt inom Räddningsverket och presenterar ett förslag till System till stöd för Uppföljning och Utvärdering av Skyddet mot olyckor (SUUS). Användare är tänkta att vara alla som på något sätt kan påverka skyddet mot olyckor. Bakgrunden till projektet SUUS är Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (proposition 2002/03:119).