Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Talat utrymningsmeddelande: Optimerad utformning utifrån fullskaleförsök
Författare
Holmström, Joachim, Sävmark, Erik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2013
Under de senaste decennierna har samhället påbörjat ett alltmer intensivt arbete för att hantera risker och arbeta mer proaktivt för att reducera konsekvenserna av en negativ händelse. Installation av utrymningslarm har blivit en allt vanligare riskreducerande åtgärd i byggnader vilket syftar till att initiera en snabbare utrymning av byggnader. Tidigare forskning har visat att talade utrymningsmeddelanden är ett effektivt verktyg för att en utrymning ska genomföras snabbt och effektivt, men forskning på optimerad utformning är begränsad.