Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Modelling crowd evacuation from road and train tunnels : data and design for faster evacuations
Författare
Norén Anders, Winér Joel
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2003
Sammanfattning Syftet med den genomförda studien är att ur ett övergripande riskhanteringsperspektiv analysera de faktorer som har en avgörande betydelse för evakueringen från väg- och tågtunnlar. Dessa faktorer har analyserats från två perspektiv; först har evakuering av tunnlar studerats ur tunnelanvändarens perspektiv, därefter har kontrollrummets funktion analyserats. I den första delen av studien är målet att ta fram kvantitativ data om evakuering av personer från underjordsutrymmen såsom väg- och järnvägstunnlar. Kvantitativ information om evakuering möjliggör en jämförelse mellan evakueringstiden och den tid det tar tills kritiska förhållanden uppstår. Dessutom är kvantitativ information av stor vikt vid analyser av olika åtgärders effekt när det gäller att minska evakueringstiden. Abstract The aim of this report is to present conclusions about factors of great importance for the evacuation efficiency from underground spaces such as road or train tunnels. Quantified information about the duration of different stages in the evacuation process is presented as well as conclusions about means to fasten the evacuation process. Of special interest from a risk management perspective is the role of the control room which therefore is analysed separately.