Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Evacuation through inward opening doors : Literature study and evacuation experiments
Författare
Forssberg Martin, Frantzich Håkan, Elias Alexander M, Lundin Johan
Utgivare
Brandforsk
Utgivningsår
2023
Tidigare forskning har visat att det sällan är antalet utrymmande personer som begränsar möjligheten för utrymning genom en inåtgående dörr, utan snarare persontätheten och de utrymmandes rörelsemönster. Detta indikerar att i lokaler där utformningen medför låg persontäthet bör det vara möjligt att acceptera ett högre personantal utan att äventyra brandsäkerheten eller utrymningsmöjligheterna.