Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden : en kunskapsöversikt
Författare
Delin Mattias [red], Broström Tor [red]
Utgivare
Brandforsk
Utgivningsår
2021
Detta kunskapsprojekt syftar till att sammanställa tillgänglig kunskap om brandsäkerhet i byggnader med kulturvärden så att denna kommer till användning samt att kartlägga vilka områden som saknar erforderlig kunskap. Målet är en översikt ämnad för yrkesverksamma med kunskaper inom antingen brandsäkerhet eller kulturvärden, och kunskap om vilka områden som behöver mer kunskapsutveckling. Arbetet passar bra in i Agenda 2030, delmål 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.