Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Denna vägledning vänder sig främst till dig som verkar i en kommun och som i dagsläget är eller kommer att vara en del av den kedja som syftar till att minska spridningen av kontaminerat släckvatten ut i mark samt i yt- och grundvatten. Vägledningen ger er en kunskapsöversikt och nulägesbild av området.