Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i sopkärl spreds till byggnad Hofors 2021
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2021-11-10
En brand i sopkärl och återvinningskärl av plast. Vid räddningstjänstens framkomst kan personalen snabbt släcka branden i kärlen, tillhörande utbyggnad som är hopbyggd med huvudbyggnaden samt ytterväggen på huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden innehåller bland annat kontor, omklädningsrum och förråd. Branden har dock fått fäste i utrymmet mellan inner- och yttertak via takfoten. Branden sprider sig över stora delar av byggnadens tak. En omfattande släckinsats genomförs och den blir både tidskrävande och resurskrävande. Skadorna blir omfattande på byggnaden.