Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i kolgrill spreds till rökkanal Sundsvall 2021
Författare
Hansson Thomas
Utgivare
Medelpads Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2021-11-19
Brand uppstod i ventilationen ovanför kolgrillen. Ventilationen går ut genom väggen i köket och löper sedan upp längs fasaden. Branden spreds i hela ventilationen och vid räddningstjänstens framkomst var det kraftig rökutveckling och brand uppe i huven längst upp på ventilationen. Ingen brandspridning till fasaden.