Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Brand i rökkanal från kolgrill, Eskilstuna
Författare
Hultman David
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2012-09-19
En brand i rökkanalen från en kolgrill orsakades troligen av avsättningar i denna från matlagning och eldning med fast bränsle (kol). Avsättningarna i kanalen har troligen uppstått delvis eftersom inga filter använts. Kolgrillen har funnits många år och flera ombyggnationer som rör rökkanal, imkanal och ventilation har gjorts.