Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Brandspridning från rökkanal i resturang, Västerås
Författare
Reichert Thomas
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2012-03-01
En brand i rökkanalen från en kolgrill där dålig/bristfällig projektering är den bakomliggande orsaken. Även bristfällig installation under byggnation bidrar till brand/rök spridningen. Detta är ett ett typfall att sprirorör absolut inte håller som rökkanal till kolgrillar. Kanalen var mindre än ett år gammal och hade nyligen sotats. Trots detta börjar den brinna i kanalen.