Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Undersökningsprotokoll : Brandutredning : Brand i lägenhet i Västerås
Författare
Reichert, Thomas
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2010-01-10
Undersökningen har utförts eftersom liknande händelser har inträffat i andra delar av landet. Kan batterier till bärbara datorer skapa sådan värme så dessa explodera trots att de inte är nätanslutna. Kan denna ha ett fabrikationsfel eller är detta en enskild händelse? Undersökningen syftar till att utreda två frågeställningar: - Varför började det brinna? - Varför exploderade batteripacken?