Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Skolbrand, Västerås
Författare
Reichert Thomas
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2010-06-10
En förmodad anlagd brand som inkommer som litet larm automatlarm. Vid framkomst konstaterades brand i en lektionsal och ett öppet fönster i lokalen. Skolan var utrustat med ett så kallat utglesat automatlarm där bara korridorer och utrymningsvägar var detekterade. Detta har lett till en avsevärd fördröjning i larmningen med ett totalt utbränt klassrum och en förvärrad skada som följd.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Reichert Thomas