Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand i garage med acetylenflaska, Västerås
Författare
Ehrenstråhle Peter
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2010-04-01
En brand i fordon pga svetsarbete som får förödande konsekvenser pga av att gassvets användes och flaskpaketet med acetylengas lämnades kvar i garaget då branden utvecklades.