Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Källarbrand orsakad av överhettad avfuktare, Eskilstuna
Författare
Ehrenstråhle Peter
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2011-09-06
En avfuktare som av okänd anledning överhettats och fattat eld, i källaren på en villa. Inga personskador tackvare att brandvarnaren väckte de boende, tre personer.