Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning : Eldstadsrelaterad villabrand
Författare
Ehrenstråhle, Peter
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2010-12-14
En eldstadsrelaterad brand som hade kunnat leda till totalbrand i bostadshuset, pga. torrdestillation och antändning. Undersökningen: Tog foton samma kväll som branden inträffade, återvände efter helgen och tog ytterligare bilder. Hade även med David Hultman från rtj. Fastighets ägaren hade tömt vattenberedaren och även kopplat loss elanslutningarna från arbetsbrytaren. Han hade även demonterat den garderob som tidigare täckt beredaren och hydroforen. Jag demonterade anslutningskabeln (från beredaren) och tog med för undersökning på station, den var kraftigt bränd i anslutning till branden. Vid demonteringen av anslutningskabeln noterades att 0-ledaren inte var ansluten, endast tre faser och skyddsledaren var anslutna i beredarens kontakstycke. Vi lyfte sedan ner beredaren och dokumenterade skadorna på den. Jag motstånds mätte värmeelementen i beredaren, inget anmärkningsvärt där. Jag har kontrollmätt anslutningskabeln som trots bortbränd isolering inte har några kvarstående överledningar/kortslutningar, några andra skador syns inte heller. Några fel på elektriska installationerna har jag inte kunnat påvisa som skulle ha kunnat orsaka branden. Det finns skador på belysningskablar som är förlagda i vp-rör inne i timmerkonstruktionen, men dessa bedöms som sekundära. Vid kontroll av brandbild/skador görs bedömningen att det är den från eldstaden kommande kanalen som via värmekonvektion orsakat torrdestillation och brand. Luftflödet i kanalen styrs via en reostatstyrd fläkt. Den spiroslang som leder värmen från spisen dels till ett utblås i framsidan på spisen samt även till baksidan (våtutrymmet). På baksidan ansluter den inte tät mot den stos där sedan ett ventilationsdon ytterligare stryper flödet. Stosen är också monterad i vad som ser ut att vara en masonitboard, den heta luften har även ”smitit” bakom masoniten och ut i det fria, se foto. Det hela har sedan klätts in med en prefab garderob, vilket ytterligare höjt temperaturen.