Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: brand i förrådsbyggnad vid skola, Eskilstuna
Författare
Ehrenstråhle Peter
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2011-10-04
En nattlig brand i en förrådsbyggnad som användes som virkesförråd och även användes som arbetsplats för utrymmes krävande maskiner bla. bockning av armeringsjärn. Där förvarades även två färdig byggda lekstugor. Förrådet ingick inte i brandlarmssystemet, varför det troligen brunnit en tid innan upptäckten.