Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: eldstadsrelaterad villabrand, Eskilstuna
Författare
Ehrenstråhle Peter
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
2011-03-30
En väggskorsten ”Drag Väggfläkt” som inte varit tät i inbyggda rördelar. Läckaget har föranlett torrdestilering och antändning i anslutning till rökgången/ytterväggen.