Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i byggnad: Optisk värmeöverföring orsakad av spegel, Västerås
Författare
Forsberg Mikael, Fager Cecilia
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2011-02-10
Denna rapport beskriver en brand som orsakades av en något ovanlig brandorsak. Tackvare den uppmärksamme insatsledaren kunde brandorsaken, optisk värmeöverföring, konstateras. Det visade sig att solens strålar hade reflekterats i en spegel och koncentrerats i en punkt på en hög med handdukar. Den koncentreade värmestrålen ledde till att en glödbrand uppstod. Branden spred sig ner genom handdukarna och kolade ner i den träbänk på vilken hand-dukarna låg. Branden begränsades till handdukarna och träbänken. I övrigt uppstod varken person- eller omfattande egendomsskador.