Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Pilotskydd vid brand : utredning och utveckling
Författare
Fredäng Annevi, Hermansson Joakim
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
Denna rapport är resultatet av en projektuppgift i kursen ”Problembaserad Brandteknisk Riskhantering” vid Brandingenjörslinjen LTH och är utfört i samarbete mellan Brandteknik LTH och Försvarets Materielverk, FMV. Arbetet har kommit till stånd på grund av förfrågningar från Flygvapnets piloter om vilka möjligheter de har att överleva om deras flygplan vid ett haveri hamnar uppochner och antänds. Arbetet utgår ifrån de två typer av stridsflygplan det svenska försvaret använder sig av – Viggen och Gripen.