Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värmeöverföring orsakade brand i tropikarium Karlshamn 2016
Författare
Åberg Joachim
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2016-05-30
Lördagen den 4/2 larmas Räddningstjänsten till ett automatiskt brandlarm på aktuell adress. Vid framkomst öppnas nyckelskåpet och insatsplanen för objektet tas fram. När styrkeledaren öppnar dörren till lokalen upptäcks rök från lokalen. Trolig brandorsak är för att ormarna skall ha ett tropiskt klimat i burarna är det placerat värmeslingor direkt i torven. Enligt tillverkare av värmeslingorna skall detta vara tillåtet. I den dagliga skötseln ingår bevattning av torven vilket ha medfört att torven packat sig mot slingorna och värmeöverföring har skett med glödbrand som följd.