Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i föreningslokal, moské, sammanbyggd med flerbostadshus Eskilstuna 2014
Författare
Hultman David
Utgivare
Eskilstuna kommun
Utgivningsår
2015-03-10
Brand inträffade på juldagen i en föreningslokal (Dawamoskén) i stadsdelen Nyfors i Eskilstuna. Lokalen är sammanbyggd med ett flerfamiljshus vilket medförde ett stort antal berörda människor utöver de som vistats i den brandutsatta lokalen. Räddningstjänstens personal möttes vid framkomst av en fullt utvecklad brand och anmärkte på ett snabbt brandförlopp. Brandorsaken har inte kunnat fastställas med säkerhet.