Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredningsrapport Brand MSE E57 Eskilstuna
Författare
Hultman David
Utgivare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2014-04-22
Brand inträffade i hus E57 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Brandgaser och rök spreds till flera våningsplan och avdelningar. Räddningstjänstens personal anmärkte på ett misstänkt snabbt brandförlopp.