Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Explosion med brand vid industri Eskilstuna 2014
Författare
Lindberg Charlotte
Utgivare
Räddningstjänsten Eskilstuna
Utgivningsår
0
Brand och explosion i byggnaden Bandslip 2 på Outokumpu. Outokumpu är klassad som Sevesoanläggning. Ett fel ihopsatt lager som blev varmt har troligtvis antänt oljedimman i slipkabinen och orsakat explosion och sedan har branden spridits till oljerummet.