Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utrymningsproblem vid omfattande brandspridning i flerbostadshus Ånge 2021
Författare
Hansson Thomas, Andersson Mattias
Utgivare
Medelpads Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2022-02-18
Brand lägenhet på våning tre av fem i flerbostadshus. Snabb brandspridning via balkong upp till taket där två lägenheter var belägna. En person i lägenheten ovanför startlägenheten valde att hoppa från fönstret och transporterades till sjukhus. Två personer på våning fem hade tagit sig ut på taket och blev räddade med räddningstjänstens höjdfordon. Denna händelse var tredje tillfället som räddningstjänsten larmats till aktuell lägenhet. Utöver det har orosanmälningar lämnats till socialtjänst som beskrivit riskbeteende som förelåg innan händelsen. Utredningen tar bland annat upp problematiken med att personer med riskbeteende finns i samhället med myndigheters kännedom, utan att åtgärder sätts in. Med rätt förebyggande åtgärder hade denna händelse kunnat undvikas eller åtminstone fått mindre konsekvenser.