Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandspridning mellan lägenheter Mjölby 2021
Författare
Molin Per
Utgivare
Räddningstjänsten Mjölby
Utgivningsår
2021-12-09
Boende använde spisen och gick ner till tvättstugan. När personen återvände till lägenheten brann det på spisen. Personen försökte släcka med hjälp av en brandfilt men misslyckades och tog sig ut ur lägenheten för att larma, då det bildades mycket rök. Lägenhetsdörren lämnades öppen vilket ledde till att trapphuset fylldes med rök. Branden resulterade i att två lägenheter blev brand- och rökskadade samt att ytterligare en lägenhet och trapphuset blev rökskadat.