Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snabb larmning via trygghetslarm vid villabrand Helsingborg 2020
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2020-10-20
Vid framkomst mötte styrkorna inget synligt på objektet. När man tagit sig in i fastigheten upptäcktes branden. Inriktningen var livräddning och fokus i denna utredning ligger på de inledande besluten och åtgärderna som räddningstjänsten gjorde samt att titta på hur hela larmkedjan fungerade från objektet då den boende hade ett trygghetslarm som är kopplat till ett privat larmföretag. Speciellt studeras larmhanteringen då larmet inkom från larmföretaget till SOS som ett internt brandlarm och hur SOS därefter hanterade utlarmningen. Det är också intressant att studera hur tankarna gick hos de styrkor som var på väg till platsen.