Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Lägenhetsbrand Helsingborg 2023
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2023-09-13
Brand i lägenhet troligen orsakad av rökning. Den boende hade ett trygghetslarm men utan direktansluten brandvarnare. Inget larm har kommit in från brukaren till larmcentralen. Det fanns också ett privat larm med kamera/bildöverföring till larmcentral och det var via detta som larmet inkom till SOS.