Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Eldstadsrelaterad villabrand Bjuv 2021
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2021-07-13
Räddningstjänsten larmades till brand i byggnad och möttes av ett övertänt boningshus. Insatsen fokuserar på livräddande åtgärder och brandsläckning påbörjas. Efter att ha analyserat händelsen kan man konstatera att brandorsaken sannolikt kan kopplas till vedpannan och dess skorsten. Räddningstjänstens undersökning samt sotarens protokoll talar för detta. Även skadorna från utsidan vid skorstenen talar för att värmen varit störst här. Man kan dock inte att utesluta annan orsak så resonemanget får stanna vid en tänkbar hypotes.