Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan motorcykel och lastbil Gävle 2019
Författare
Östlund Magnus
Utgivare
Gästrike Räddningstjänst
Utgivningsår
2019-10-02
En frontalkrock mellan en motorcykel och en lastbil. Motorcykeln kommer över i motsatt körbana. Kollisionen är kraftig och föraren av mc:n skadas allvarligt. När räddningstjänsten anländer är föraren medvetslös men har egen andning. Föraren vårdas tills ambulansen anländer och förs sedan till sjukhus.