Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rökning orsakade villabrand Bjuv 2021
Författare
Bengtsson Lars-Göran
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2021-10-26
Personen hade hemtjänst och trygghetslarm samt fungerande brandvarnare, dock ej kopplat till trygghetslarmet. Personen hade inte larmat via trygghetslarmet men felindikering från trygghetslarmet hade inkommit till larmcentralen. Grannar larmade 112 om branden. Försök gjordes att ta ut kroppen men rasrisk förhindrade. Diskussion om att låta huset brinna ner och att skydda kroppen. Arbetsmiljöaspekt med eternittak/asbest. Branden släcks ner ordentligt, på grund av rasrisk fattas dock beslutet att låta villan brinna ner under kontrollerade förhållanden.