Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bränder och lokala förhållanden : modellberäknade värden för kommuner metodrapport : NCO 2008:11
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2008
I denna rapport redovisas hur hänsyn kan tas till många lokala förhållanden genom att beräkna s.k. modellberäknade värden för brand i byggnad, bostad, flerbostadshus, villor och skolor, samt för brandvarnare och handbrandsläckare. Syftet med att ta fram modellberäknade värden är att göra det möjligt att beräkna ett förväntat (modellberäknat) värde som kommunens faktiska utfall kan jämföras med. Det går då att säga om en kommun har färre än, lika många som eller fler än förväntat antal bränder
Relaterade titlar
Fler titlar i serie NCO
Fler titlar av Jaldell Henrik