Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kan enklare bli säkrare? : Om effektivisering av regelverket inom området hälsa, miljö och säkerhet i organiserade verksamheter en förstudie : NCO 2004:1
Författare
Svedung Inge, Huth Frank
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2004
Myndigheternas kanske viktigaste instrument för att främja säkerhetsarbetet är ett fungerande regelverk. NCO har därför som ett första utvecklingsinitiativ givit Karlstads universitet i uppdrag att i en förstudie beskriva förutsättningar och erfarenheter vad gäller det befintliga regelverket för hur organiserade verksamheters ska hantera Hälso-, Miljö- och Säkerhetsfrågor (HMS). Det material som framkommer ska utgöra en grund för en diskussion om olika strategier för säkerhetsarbete och förhoppningsvis stödja en debatt om möjligheter för en förbättring av regelverken och säkerhetsarbetet. Sidorna 57-98 innehåller en sammanfattning av idéseminarium Regelförenkling inom området systematiskt säkerhetsarbete till skydd för liv, hälsa och miljö : 30 januari 2004, Rosenbads konferenscenter, Stockholm.