Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
En antologi om framtidens säkerhetsfrågor : NCO 2003:1
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2003
Sammanfattning Det finns några trender i samhällsutvecklingen som de flesta tycks vara överens om. Hit hör till exempel en allt snabbare teknikutveckling och internationalisering, snabbare förändringstakt, ökad konkurrens, institutionell omvandling och färre och större anläggningar med en ökande komplexitet. Räddningsverket har fått regeringen uppdrag att i samverkan med berörda myndigheter och organisationer bygga upp och etablera ett Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från Olyckor, NCO, så att en samlad bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige kan göras. NCO har mot denna bakgrund låtit ett antal nordiska forskare inom riskhanteringsområdet ge sin syn på framtiden och vad den kan betyda för säkerheten. Deras syn har sammanställts i denna antologi.