Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vad är samhällsekonomiskt lönsam brandsäkerhet 2017? : en genomgång av tidigare kostnadsnyttostudier med förslag till uppdateringar
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Denna rapport omfattar en genomgång av tidigare genomförda studier av samhällsekonomisk lönsamhet hos åtgärder inom brandsäkerhetsområdet som har utförts från 1990-talet och framåt på uppdrag av dåvarande Räddningsverket och nuvarande MSB. Merparten av studierna gjordes vid Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) och publicerades ursprungligen i rapporterna Lagom brandsäkerhet (1994), Lagom brandsäkerhet 2 (1996) och Lagom säkerhet 3 (2001). En översyn av giltigheten hos resultaten gjordes 2004 och under 2017 har nu en ny genomgång genomförts. Denna har utförts av Henrik Jaldell på Handelshögskolan vid Karlstads universitet och syftar dels till att ge en bild av vilka resultat som fortfarande är giltiga och dels till att peka på inom vilka områden nya studier skulle vara intressanta att genomföra.
Relaterade titlar
Fler titlar av Jaldell Henrik