Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
I denna studie har samhällsekonomisk lönsamhet undersökts för brandvarnare och handbrandsläckare i bostäder. För brandvarnare visar resultaten att nyttokostnadskvoterna är över 10 för ettårs- och flerårsbatterier och för både villa/radhus och flerbostadshus. Det innebär att dessa brandvarnare är klart samhällsekonomiskt lönsamma. Nyttokostnadskvoterna för nätanslutna brandvarnare är lägre och ligger mellan 2-3. Det betyder att nätanslutna brandvarnare, trots att de har en nyttokostnadskvot över 1 och därmed är samhällsekonomiskt lönsamma, än så länge är för dyra jämfört med batteridrivna brandvarnare trots att hänsyn tagits till den extra effekt pga. högre tillförlitlighet som nätanslutningen innebär.
Relaterade titlar
Fler titlar av Jaldell Henrik