Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tidsfaktorns betydelse vid räddningstjänstens insatser : en uppdatering av en samhällsekonomisk studie
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
I rapporten beräknas ett monetärt värde på tidsfaktorns betydelse vid den kommunala räddningstjänstens utryckningar. Tidsfaktorns värde beräknas genom att summera det räddade värdet om räddningstjänsten kommer tidigare, alternativt det förlorade värdet vid senare ankomst till olycksplatsen. I det summerade värdet ingår både personskador (döda, svårt och lindrigt skadade) och egendomsskador (egendom och miljö). Värdet har främst beräknats med hjälp av räddningstjänsternas insatsrapporter från 1996-2001.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FoU Rapport/SRV
Fler titlar av Jaldell Henrik