Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Personskadekostnader och livskvalitetsförluster till följd av olyckor i hem- och fritidsområdet : en förstudie av definition och mätning, studie
Författare
Olofsson Sara, Hjalte Frida
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Studien undersöker förutsättningarna för att utveckla en samhällsekonomisk modell för värdering av liv och hälsa inom hem- och fritidsområdet som är jämförbar med trafiksektorns modell. I rapporten beskrivs för- och nackdelarna med att använda olika mått (QALY och DALY) för att följa upp antalet allvarliga skador i hem- och fritidsmiljö, samt möjligheter och svårigheter med att göra en liknande studie inom hem- och fritidsmiljö som IHE gjort inom vägtrafiken. Fokus för denna del har varit allvarliga skador till följd av bränder och drunkning.