Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhällets kostnader för olyckor : statistik och analys
Författare
Ryen Linda, Berglöf Jan, Olofsson Sara
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
I denna rapport beskrivs de kostnader som uppstod till följd av olyckor som inträffade i Sverige år 2005. Den totala kostnaden för dessa olyckor beräknas uppgå till 59 miljarder kronor i 2005 års priser. De direkta kostnaderna, det vill säga de resurser som förbrukades till följd av olyckorna, uppgick till 34 miljarder kronor, vilket motsvarar knappt 60 procent av den totala kostnaden. De indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall uppgick till 25 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 40 procent av den totala kostnaden.