Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Larmoperatörskluster Organisering för samverkan i vardag och kris : utvärderingsstudie, fas 2, studie
Författare
Sparf Jörgen, Petridou Evangelia, Landgren Jonas, Lyckvi Sus
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Centralt i Stockholm arbetar en larmoperatör från vardera sju organisationer samlokaliserat i ett så kallat samverkanskluster. Syftet är att snabbt kunna skapa en gemensam lägesbild vid händelser som kräver samverkanslarm. Utvärderingen, som pågick från sep. 2016 till dec. 2017, beskriver klustrets verksamhets- och organisationskonsekvenser samt betydelsen av de sociala relationerna i klustret.