Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värdera nyttan av IT-investeringar ur ett verksamhetsledningsperspektiv : en rapport som tar nyttobegreppet vidare från enbart ett ekonomi och teknikfokus
Författare
Frisk Elisabeth
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Viktoria institute
Utgivningsår
2007
”Värdering av ökad förmåga hos räddningsstyrkan genom användning av IT” heter ett forskningsprojekt som Räddningsverket och Viktoriainstitutet har samarbetat kring under perioden 2005 till 2007. Projektet bedrevs av Public Safety Research group på Viktoriainstutet med Urban Nulden som projektledare och Elisabeth Frisk samt Jonas Landgren som forskare i de olika delstudierna. Projektet handlar övergripande om att värdera de effekter och den verksamhetsnytta som användning av informationsteknologi (IT) i operativ räddningstjänst ger. Projektet har delats in i två delprojekt. Denna rapport ger en översiktlig beskrivning över detta delprojektets tillvägagångssätt och resultat. Syftet har varit att förbättra kunskapen om hur värdering av IT genomförs idag hos räddningstjänsten, problem kring detta, och leverera en modell som beskriver hur värdering av IT kan genomföras så att verksamhetsnytta uppstår.