Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Essays on the performance of fire and rescue services
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Göteborgs Universitet
Utgivningsår
2002
Den här avhandlingen består av en introduktion och fem separata delar. Det handlar om att mäta effektiviteten hos svenska räddningstjänster, där den första delen behandlar produktionsprocessen i arbetet med brandförebyggande åtgärder, medan del 2-5 är empiriska analyser. Abstract This thesis consists of an introduction and five separate papers. All papers deal with measuring performance for the Swedish fire and rescue services. The first paper describes the production process of fire safety, while Papers 2-5 are empirical analyses measuring performance for some aspects of that process. Contents 1. The problems of defining outputs in the public sector’s service production – a discussion with an application to the fire service. 2. Swedish fire and rescue services’ manning levels – a stochastic frontier analysis using panel data. 3. Measuring the efficiency of Swedish fire services’ stand-by level. 4. Productivity change of Swedish fire services between 1992 and 1998. 5. Measuring performance differences using an ordinal output variable: The case of Swedish fire services. 
Relaterade titlar
Fler titlar av Jaldell Henrik