Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kostnadsnyttoanalyser : sprinkler i särskilda boenden för äldre
Författare
Jaldell, Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2012
I denna rapport redovisas en studie av den samhällsekonomiska lönsamheten av att minska risken för skador orsakade av bränder genom att installera sprinkler i särskilda boenden för äldre. I rapporten studeras s.k. boendesprinkler-anläggningar installerade antingen vid nybyggnation eller i redan befintliga byggnader. Studien visar att installation av boendesprinklers i särskilda boenden för äldre är samhällsekonomiskt lönsamt i båda fallen.
Relaterade titlar
Fler titlar av Jaldell, Henrik