Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhällets kostnader för fallolyckor : resultat
Författare
Ryen, Linda
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för fallolyckor som inträffade under 2005. Det är den fjärde i en serie av rapporter med beräkningar för flera olyckstyper i syfte att skatta den totala kostnaden för olyckor i Sverige. Den första rapporten, Bränders samhällsekonomiska kostnader : resultat (NCO 2008:6a), kom 2008 och därefter har motsvarande rapporter avseende vägtrafikolyckor och drunkning publicerats. I rapporten redovisas en sammanfattning av de beräkningar som är gjorda. En mer utförlig beskrivning av beräkningarna finns i rapporten Samhällets kostnader för fallolyckor # beräkningar (MSB 00198-10). I samma serie finns även en rapport som beskriver metoden, Cost of Illness - teoretisk genomgång (NCO 2008:4).  
Relaterade titlar
Fler titlar av Ryen, Linda